Arbitrage
Home
Wat is arbitrage  Procedure  Arbiters  Secretaris  Login NAI arbiters 
Kosten

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van de kosten te doen. De totale kosten van een arbitrage zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Honorarium van de arbiter(s): een variabel bedrag, gebaseerd op tijd, belang in geld en complexiteit van de zaak, vastgelegd in een uurtarief. Dit uurtarief wordt door het Nederlands Arbitrage Instituut aan de hand van door het bestuur vastgestelde richtlijnen met de arbiter bij benoeming afgesproken. Vuistregel is dat beslechting van een geschil door drie arbiters ongeveer tweemaal zo duur is als door n arbiter.

  • Kosten van de arbiter(s), waaronder de kosten van een zittingsruimte en van het deponeren van een arbitraal vonnis en soms reiskosten, de kosten van een secretaris, een deskundige en/of een tolk.

  • Administratiekosten van het NAI: een vast bedrag berekend op basis van een schaal die loopt van EUR 800,= (belang minder dan EUR 100.000,=) tot maximaal EUR 25.000,= (belang groter dan EUR 30.000.000,=).

  • Kosten van juridische bijstand: hiervan kn sprake zijn. NAI arbitrage kent echter geen verplichte procesvertegenwoordiging.


zoek | home | contact | site map | english