POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Structuur

Het Nederlands Arbitrage Instituut is een onafhankelijke stichting. In het bestuur van het NAI zijn opgenomen personen met grote ervaring op het gebied van arbitrage, bindend advies en mediation uit het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap. Het NAI kent tevens een Raad van Advies en Toezicht.

Het NAI Secretariaat, gevestigd te Rotterdam, administreert de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations.

Bestuur en Directie

Het Bestuur en de directie van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” zijn per 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuur


Voorzitter
mr. W.H. van Baren
Advocaat te Amsterdam
Penningmeester
mr. G.W. van der Bend
Advocaat te Amsterdam

prof. dr. F.J.M. De Ly
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

mr. S. Drion
Secretaris Ondernemingsrecht VNO/VCW

Directie


Directeur
mr. F.D. von Hombracht-Brinkman

 

Comité

Per 1 oktober 2015 zijn door het NAI Bestuur de volgende personen benoemd tot lid van het Comité als bedoeld in artikel 19 van het NAI Arbitragereglement (of Bindendadviesreglement):

mr. W. Tonkens-Gerkema (voorzitter)
mr. J.A.J. Peeters (plaatsvervangend voorzitter)
prof. mr. W.D.H. Asser

mr. P.W. van Baal

mr. D. De Meulemeester
prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin
mr. F.W.H. van den Emster
prof. mr. H.A. Groen

mr. E.J. van Sandick
mr. F.H.A.M. Thunnissen

mr. M.B. Werkhoven
mr. O.L.O. de Witt Wijnen

 

Raad van Advies en Toezicht

De Raad van Advies en Toezicht van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” is per 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Voorzitter Raad van Advies en Toezicht
prof. mr. H.J. Snijders
Hoogleraar Universiteit Leiden
Secretaris Raad van Advies en Toezicht
mr. R. Schellaars
Advocaat te Amsterdam
mr. H.J. de Groot
Advocaat te Groningen
mr. G.J.H. Houtzagers
Landsadvocaat te Den Haag
mr. D. Knottenbelt
Advocaat te Rotterdam
mr. M. van Leeuwen
Advocaat te Parijs, Frankrijk
prof. mr. G.J. Meijer
Advocaat te Rotterdam, universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. mr. M. Pheijffer
Hoogleraar Universiteit Leiden en Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
mr. drs. D.A.M.H.W. Strik
Advocaat te Amsterdam
drs. M. Wolfs
Algemeen Secretaris ICC Nederland

 

Secretariaat

Het NAI Secretariaat verzorgt onder leiding van de NAI Administrateur en Directeur de daadwerkelijke administratie van de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations aan de hand van de desbetreffende reglementen.  

Directeur
mr. F.D. von Hombracht-Brinkman
Adjunct Administrateur
mr. C. van Maanen
Coördinator Procedures
Y.H. Mens
Juridisch Medewerkster
mr. M. Trouw
Administratief juridisch medewerkster
L. Assendelft
Financieel medewerkster
E.L. Sucec-Groeneweg

Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >