POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Het Nederlands Arbitrage Instituut

Het NAI is een, al in 1949 opgerichte, stichting die volledig onafhankelijk en onpartijdig arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations administreert. Het NAI heeft geen enkel winstoogmerk. Het is het grootste algemene arbitrage-instituut in Nederland, een solide èn vernieuwende organisatie met verreweg de meeste ervaring met en kennis van verschillende vormen van ADR. Het NAI is gevestigd in het hart van Rotterdam, de bruisende moderne handelsstad van Nederland met een van de grootste havens ter wereld. De rechtsverhouding tussen arbiters en partijen, tussen arbiters en het NAI en tussen het NAI en partijen wordt beheerst door Nederlands recht. lees meer >

 

Laatste Nieuws

21 april 2020

In the context of COVID-19, the NAI Secretariat follows the guidelines of the WHO, the National Institute for Public Health and the Environment (in Dutch: RIVM) and the national government. The health and safety of our staff and users is most important. In order to guarantee the continuity of our services, the NAI Secretariat works remotely in any event up to and including 1 June 2020. All meetings and/or hearings scheduled to take place at the NAI offices are conducted by means of video link or phone, or are postponed. Please, read this notice which is meant to offer guidance to arbitrators, parties and counsel as to the response to COVID-19 at the NAI Secretariat.


1 april 2020

In het kader van COVID-19 volgt het NAI Secretariaat de richtlijnen van het WHO, het RIVM en de Rijksoverheid. Het NAI Secretariaat is en blijft operationeel en werkt in ieder geval tot en met 28 april a.s. ‘remote’ om zo de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. 

De gezondheid van u en onze medewerkers staat voorop. Binnen de opgelegde restricties, waarmee wij solidair zijn, zetten wij ons maximaal in om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen blijven leveren. Wij laten u hierbij weten dat wij tot nader order de sterke voorkeur geven aan uitsluitend elektronische en telefonische communicatie. 

Zittingen en bijeenkomsten die in deze periode plaats zouden vinden - al dan niet ten kantore van het NAI of op een andere locatie - zijn verplaatst of vinden virtueel plaats. Indien het noodzakelijk is om vonnissen per post aan het NAI Secretariaat te sturen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit tijdig en op voorhand (voor verzending) te laten weten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en vertrouwen.

Inzake nieuwe of lopende zaken

  • Partijen dienen zoals gebruikelijk alle aanvragen in te dienen via ons onlinesysteem of per e-mail

  • Ingeval van een arbitraal kortgedingaanvraag op grond van artikel 35(2) jo. artikel 36 NAI Arbitragereglement verzoeken wij u ons vooraf op de hoogte te stellen via secretariaat@nai-nl.org.

  • Partijen en arbiters dienen alle overige vragen, documenten en correspondentie uitsluitend per e-mail aan het NAI te sturen.

  • Het NAI zal per e-mail met partijen en arbiters corresponderen.

Inzake vonnissen

  • Arbiters worden verzocht hun vonnis per e-mail te doen toekomen en dienen via hetzelfde e-mailadres te vermelden indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is.

  • Het NAI zal in alle gevallen vonnissen elektronisch aan partijen toezenden, waarbij de originele vonnissen en/of gewaarmerkte afschriften in overleg op een later moment zullen worden nagezonden.

We zullen regelmatig updates geven via onze website. Wij hopen dat het u goed gaat en danken u voor uw begrip en steun in deze uitdagende tijden.


18 maart 2020

In het kader van COVID-19 volgt het NAI Secretariaat de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het NAI Secretariaat is en blijft operationeel en werkt in ieder geval tot en met 6 april a.s. ‘remote’ om zo de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.

De gezondheid van u en onze medewerkers staat voorop. Binnen de opgelegde restricties waarmee wij solidair zijn zetten wij ons maximaal in om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen blijven leveren. Wij laten u hierbij weten dat wij tot nader order de sterke voorkeur geven aan uitsluitend elektronische en telefonische communicatie. Zittingen en bijeenkomsten die in deze periode plaats zouden vinden ten kantore van het NAI zijn verplaatst of uitgesteld. Indien het noodzakelijk is om vonnissen per post in hard copy aan het NAI Secretariaat te sturen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit tijdig en op voorhand (voor verzending) te laten weten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en vertrouwen.


volledig nieuwsoverzicht >

Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.