POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Benoeming arbiters in ad hoc procedures

Ook in procedures waarop niet het NAI Arbitragereglement van toepassing is kan het NAI partijen helpen door te zorgen voor de benoeming van arbiters. Benoeming vindt plaats volgens het NAI reglement voor het benoemen van een scheidsgerecht in ad hoc arbitrages.

In dit geval is ook een arbitrageovereenkomst nodig. Partijen kunnen overeenkomen toekomstige of bestaande geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Zij leggen vast dat het NAI arbiters benoemt, maar komen niet overeen dat na de aanvaarding van de benoeming de procedure volgens het NAI Arbitragereglement verloopt. De bemoeiingen van het NAI met de procedure zijn na de aanvaarding van de benoeming geëindigd. Het gewone NAI Arbitragereglement is niet van toepassing op de verdere procedure.

Partijen kunnen het aantal arbiters overeenkomen. Hebben partijen dit niet gedaan, dan beslist het NAI.

Benoeming vindt plaats via de lijstprocedure. Het NAI selecteert uit zijn bestand de voor een bepaalde arbitrage geschikte arbiters en plaatst deze namen op een aan partijen te zenden lijst. Deze lijst wordt naar de partijen gezonden. Partijen mogen tegen de voorgestelde arbiters bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in de volgorde van hun voorkeur. Op basis van de geretourneerde lijst benoemt het NAI de arbiter of arbiters. Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is benoemt het NAI rechtstreeks. Alle arbiters dienen volledig onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Selectie van arbiters geschiedt aan de hand van het verzoek tot benoeming en de reactie van de wederpartij daarop. Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van de partijen. Het NAI heeft een grote database met personen die op velerlei gebied als arbiter kunnen optreden.

Een verzoek tot benoeming wordt per e-mail ingediend bij het NAI secretariaat (secretariaat@nai-nl.org), tenzij indiening per e-mail voor de verzoeker niet mogelijk is. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. Het verzoek om te benoemen is niet onderworpen aan een bepaalde vorm. Wel dient een aantal gegevens te worden vermeld in het verzoek en moet een afschrift worden overgelegd van de overeenkomst waarin is neergelegd dat partijen de benoeming van arbiters door het NAI zijn overeengekomen. De verwerende partij mag op het benoemingsverzoek per e-mail reageren. Ook kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier.

De kosten van de benoeming zijn een vast tarief van EUR 3.000.

Daarnaast kan het NAI optreden als appointing authority in arbitrages die plaatsvinden onder de UNCITRAL Rules. Op deze benoemingsprocedure zijn de UNCITRAL Rules van toepassing.Ga direct naar...

Kosten?
Bedingen

Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

NAI reglement voor het benoemen van een scheidsgerecht in ad hoc arbitrages

Ga naar de tekst >