POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Aanbevolen tekst bindendadviesbeding

"Alle onzekerheden of geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige  overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden vastgesteld of beslecht door bindend advies overeenkomstig het Bindendadviesreglement van het Nederlands Arbitrage Instituut."

 

Hierbij kunnen desgewenst een aantal zaken geregeld worden:

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.