POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

De bindend adviseurs

Hoe worden bindend adviseurs benoemd?

Partijen worden eerst in de gelegenheid gesteld zelf bindend adviseurs te benoemen. Wanneer één bindend adviseur moet worden benoemd, benoemen partijen deze bindend adviseur samen. Als drie bindend adviseurs moeten worden benoemd, benoemt iedere partij één bindend adviseur. De door partijen benoemde bindend adviseurs benoemen samen de derde bindend adviseur, die voorzitter van het college is. Wanneer partijen niet benoemen, worden bindend adviseurs benoemd op basis van de zgn. “lijstprocedure”. Het Nederlands Arbitrage Instituut stelt een lijst op met namen van mogelijke bindend adviseurs. Deze lijst wordt naar de partij(en) gezonden, die niet tijdig een bindend adviseur heeft (hebben) benoemd. Partijen mogen tegen benoeming van de voorgestelde bindend adviseurs bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in volgorde van hun voorkeur. Op basis van geretourneerde lijsten benoemt het NAI vervolgens de bindend adviseur of bindend adviseurs. Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is, benoemt het NAI rechtstreeks. Alle bindend adviseurs, ook de door partijen zelf benoemde bindend adviseurs, dienen volledig onafhankelijk en onpartijdig te zijn.

Het NAI selecteert aan de hand van de bindendadviesaanvraag en het korte antwoord bindend adviseurs voor een bepaalde zaak. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van alle partijen.

Partijen kunnen ook een andere manier van benoemen overeenkomen, zoals bijvoorbeeld een onmiddellijke benoeming van bindend adviseurs via de lijstprocedure.Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang