POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Mediators

Hoe worden mediators benoemd?

 

Mediators worden in principe door partijen zelf benoemd. Wanneer partijen het niet eens kunnen worden over de te benoemen mediator of er de voorkeur aan geven dat benoeming geschiedt door een onafhankelijke en onpartijdige derde, benoemt het NAI de mediator via de lijstprocedure.

 

De lijstprocedure houdt in dat het NAI een lijst met namen van mediators stuurt aan alle partijen met het verzoek het secretariaat mee te delen welke personen niet voor een benoeming tot mediator in hun procedure in aanmerking komen. In beginsel benoemt het NAI een mediator uit die kandidaten die voor alle partijen acceptabel zijn. Wanneer geen van de kandidaten voor alle partijen acceptabel is, benoemt het NAI een mediator van wie de naam niet voorkomt op enige aan de partijen toegezonden lijst.

 

Kan het NAI ook twee of meer mediators benoemen?

 

Ja, co-mediation is mogelijk onder het NAI mediation reglement, mits alle partijen dat wensen.

 

 Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang