POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Overige vragen

Wat is de mening van het NAI m.b.t. een bepaald geschil?

Het NAI kan als onafhankelijk administrerend orgaan niet op de inhoud van een zaak ingaan.

 

Kan het NAI een arbitraal vonnis m.b.t. een bepaalde kwestie ter beschikking stellen?

Arbitrale vonnissen die onder auspiciën van het NAI zijn gewezen, worden niet aan derden ter inzage gegeven. Eén van de voordelen van arbitrage is de vertrouwelijkheid.

Wel wordt een aantal arbitrale vonnissen (in anonieme vorm) gepubliceerd in het 'Tijdschrift voor Arbitrage'. Partijen kunnen hiertegen bezwaar maken.

 

Heeft het NAI adressen en telefoonnummers van een bepaald arbitrage-instituut in Nederland of in het buitenland?

Van de belangrijkste arbitrage-instituten heeft het NAI de gegevens.

Deze worden op verzoek verstrekt.Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang