POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Verloop van een NAI mediation

Hoe wordt een mediation bij het NAI aangevraagd?

Partijen dienen gezamenlijk een aanvraag tot mediation in bij het NAI. Wanneer zij niet samen de aanvraag indienen zal het NAI de andere betrokken partij(en) vragen om haar of hun bereidheid te bevestigen om het geschil door middel van mediation op te lossen.

Om een mediationprocedure te kunnen beginnen wordt per e-mail (secretariaat@nai-nl.org) een mediationaanvraag ingediend bij het NAI Secretariaat. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. De aanvraag kan kort zijn en is niet onderworpen aan een bepaalde vorm. Wel dienen bepaalde gegevens te worden vermeld in de aanvraag. De aanvraag kan door alle bij een geschil betrokken partijen worden ingediend of door één of meer van hen. Ook kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier

 

Hoe verloopt een NAI mediation?

Nadat het NAI gebleken is van de bereidheid van alle partijen om aan de mediation mee te doen en na voldoening van de administratiekosten vindt de benoeming van de mediator plaats. Benoeming geschiedt in eerste instantie door partijen zelf. Is een gezamenlijke benoeming niet mogelijk, dan benoemt het NAI.

Na benoeming van de mediator en storting van het depot belegt het NAI een bijeenkomst tussen de mediator en de partijen. Tijdens die bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst gesloten: partijen verplichten zich om met hulp van de mediator hun geschil door middel van een vaststellingsovereenkomst tot een oplossing te brengen.

 Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang