POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Arbitrageaanvraag

Een NAI arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een arbitrageaanvraag bij de NAI administrateur via secretariaat@nai-nl.org. Als datum daarvoor geldt de dag van ontvangst van de arbitrageaanvraag door de administrateur (artikel 7(1) van het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2015). U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier, ook kunt u op deze pagina uw e-mailadres invullen waarna u een link ontvangt om uw aanvraag online in te dienen.

De vereisten waaraan een arbitrageaanvraag dient te voldoen zijn neergelegd in artikel 7(2). Als de arbitrageaanvraag niet voldoet aan de in artikel 7(2) gestelde vereisten, zal de NAI administrateur zich met de eiser in verbinding stellen voor aanvulling of verbetering en kan hij de behandeling van de aanvraag opschorten; dit kan leiden tot vertraging in de behandeling (artikel 7(3)). Een afschrift van de arbitrageaanvraag zal door de NAI administrateur aan de verweerder worden toegezonden. Deze wordt daarbij uitgenodigd op de arbitrageaanvraag te reageren in het korte antwoord (artikel 8(1)).

De arbitrageaanvraag en het korte antwoord dienen ter inleiding van de arbitrale procedure en moeten het proces van benoeming van arbiters bevorderen. Zij doen geen afbreuk aan het recht van partijen om een memorie van eis, respectievelijk van antwoord, in te dienen (artikel 9).

De bijzondere vereisten waaraan een arbitrale kortgedingaanvraag dient te voldoen worden vermeld in artikel 36.


Vul uw e-mailadres in om toegang te verkrijgen tot het online arbitrageaanvraagformulier

E-mailadres


   Stap voor stap:

 1. Inleiding
 2. Gegevens eiser
 3. Gegevens verweerder
 4. Omschrijving van het geschil
 5. Opgave van het gevorderde
 6. Arbitrageovereenkomst
 7. Aantal arbiters
 8. Benoeming van arbiters
 9. Kwalificatie van arbiters
 10. Plaats & Taal
 11. Overige bijzonderheden & Verzending