POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Verslag Arbitrage en verzekeringsrecht - 10 november 2016

Arbitrage komt in Nederland in verzekeringszaken wel voor, maar niet zo heel vaak. In Nederlandse polisvoorwaarden staat zelden een arbitrageclausule. Daarmee lopen verzekeraars in Nederland uit de pas met de ontwikkelingen op dit vlak in het buitenland, waar de arbitrageclausule in verzekeringsovereenkomsten een ware vlucht heeft genomen.

 

Dorine ten Brink en Natalie Vloemans bespraken tijdens de bijeenkomst van NAI Jong Oranje bij Ploum Lodder Princen de voor- en nadelen van arbitrage in de verzekeringspraktijk. Zij hebben onder meer aangegeven welke plek arbitrage in de verzekeringspraktijk inneemt, bij welke instituten meestal gearbitreerd wordt en welke alternatieven er zijn. Daarbij kwam ook aan de orde hoe sprake kan zijn van een arbitrageovereenkomst en hoe een arbitrageprocedure gevoerd kan worden bij complexe verzekeringsgeschillen, waar meerdere partijen (verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden, tussenpersoon, benadeelde) een rol spelen.Agenda

13 dec 2018:

Eindejaarsbijeenkomst

Aanmelden

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Meld je aan >

Verslagen eerdere bijeenkomsten

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >