POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Beknopt Jaarverslag 2016

De doelstelling van het NAI is om arbitrage en andere vormen van ADR in het algemeen te bevorderen. In 2016 is aan dit doel veelvuldig invulling gegeven. Het NAI heeft meerdere goedbezochte cursussen op het gebied van arbitrage gegeven en NAI Jong Oranje heeft eveneens goedbezochte bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is het NAI Mediationreglement voorbereid dat op 1 januari 2017 in werking is getreden.

 

Bij de meeste geschillen beslechtende instanties, dan wel instanties die dit faciliteren zoals het NAI, is een trend van teruglopende aantallen te ontwaren, zo ook bij het NAI. De krimp lijkt vooralsnog gelukkig echter beperkt en het eerste half jaar van 2017 laat weer een opwaartse lijn zien.

 

In 2016 werden in totaal 84 zaken aanhangig gemaakt. Dit aantal omvat arbitrages, bindendadviesprocedures, mediations, het optreden als appointing authority onder de UNCITRAL Rules en benoemingen in ad hoc procedures.

 

 

Het aandeel internationale arbitrages is gegroeid. Mogelijk ligt dit aan de gewijzigde benoemingsregeling die nu meer aansluit bij de internationale praktijk.

 

 

 

Het aantal arbitraal kort gedingen is gestegen ten opzichte van 2015; 11% in 2016 ten opzichte van 8% in 2015.

 

 

In 2016 werd ongeveer hetzelfde percentage (31%) zaken van de in hetzelfde jaar aangebrachte zaken afgerond als in 2015 (29%).

 

 

In 8 zaken werd gedurende het verslagjaar de arbitrage ingetrokken voor benoeming van het scheidsgerecht. Na benoeming van arbiters was dit in 6 zaken. In 25 zaken werd één arbiter benoemd, in 24 zaken werden drie arbiters benoemd. Mogelijk hangt dit samen met het financiële belang van de vorderingen, er zijn meer procedures waarin de vordering een relatief hoog financieel belang heeft. In de overige zaken had nog geen benoeming plaatsgevonden. De groepen met een financieel belang tussen de € 2 en € 10 miljoen zijn daarentegen gedaald. Hieronder is het overzicht naar financieel belang in conventie weergegeven.

 

 

In het volgende diagram wordt het soort overeenkomsten dat aan de arbitrages ten grondslag lag weergegeven:

 

 

Het NAI Jaarverslag 2016 zal worden gepubliceerd in het TvA.