POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Beknopt Jaarverslag 2017

De doelstelling van het NAI is om arbitrage en andere vormen van ADR in het algemeen te bevorderen. In 2017 is dit doel verwezenlijkt door het administreren van zaken, door het geven van een spitsuurcursus, het houden van de eindejaarbijeenkomst en het, samen met CEPANI, organiseren van een colloquium. NAI Jong Oranje was bijzonder actief in het opzetten van goedbezochte bijeenkomsten.

Zoals begin 2017 reeds werd verwacht, heeft het jaar 2017 weer een stijgende lijn in het aantal zaken laten zien. Ook is het aantal geëntameerde kort gedingen gestegen.

In 2017 werden in totaal 101 zaken aanhangig gemaakt. Dit aantal omvat arbitrages, bindendadviesprocedures, mediations en benoemingen in ad hoc procedures.

 

 

Het aantal internationale arbitrages is nagenoeg gelijk gebleven.

Het aantal arbitraal kort gedingen is gestegen ten opzichte van 2016; 11% in 2016 ten opzichte van 14% in 2017.

 

In 2017 werd een hoger percentage (55%) zaken van de in hetzelfde jaar aangebrachte zaken afgerond als in 2016 (45%).

 

 

In 12 zaken werd gedurende het verslagjaar een arbitrage ingetrokken voor benoeming van het scheidsgerecht. Na benoeming van arbiters was dit in 4 zaken het geval. In 33 zaken werd één arbiter benoemd, in 20 zaken werden drie arbiters benoemd. In de overige zaken had per einde verslagjaar geen benoeming plaatsgevonden. Hieronder is het overzicht naar financieel belang in conventie weergegeven.

In het volgende diagram wordt het soort overeenkomsten dat aan de arbitrages ten grondslag lag vermeld:

 

 

 



In deze uitgave 

Bericht van de voorzitter van de RvA
Beknopt jaarverslag

Nieuwsbrief opties 

Aanmelden
Afmelden