POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Inhoudsopgave TvA 2018-4

ARTIKELEN

Nr. 69    Arbitrageclausules in arbeidsovereenkomsten

Prof. mr. G.C. Boot

 

Nr. 70    Alternatieve beslechting van consumentengeschillen in het licht van het Menini-arrest
Analyse, gevolgen voor Nederland en de Nederlandse consumenten ADR-praktijk

Mr. dr. E.J.M. van Beukering-Rosmuller

 

Nr. 71    The 2018 DIS Arbitration Rules

R. Schellaars & J.K. Schaefer

 

ARBITRALE VONNISSEN EN BINDEND ADVIEZEN

 

Nr. 72    Raad van Arbitrage voor de Bouw Scheidsrechtelijk incidenteel vonnis in hoger beroep van 17 mei 2018 – nr. 72.134

 

Nr. 73    Raad van Arbitrage voor de Bouw Scheidsrechtelijk incidenteel vonnis van 30 mei 2018 – nr. 36.376

 

Nr. 74    Raad van Arbitrage voor de Bouw Scheidsrechterlijk incidenteel vonnis van 10 juli 2018 – nr. 36.334

 

KNVB

Nr. 75    Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Arbitraal vonnis van 18 juli 2018 – nr. 1478

 

RECHTSPRAAK IN KORT BESTEK

Nr. 76    Parket bij de Hoge Raad Arrest van 15 juni 2018

ECLI:NL:HR:2018:914

 

Nr. 77    Parket bij de Hoge Raad Beschikking van 15 juni 2018

ECLI:NL:HR:2018:918

 

Nr. 78    Hoge Raad Arrest van 13 juli 2018

ECLI:NL:HR:2018:1172

 

Nr. 79    Gerechtshof Amsterdam Arrest van 12 juni 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:1941

 

Nr. 80    Gerechtshof Amsterdam Arrest van 26 juni 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:2112

 

Nr. 81    Gerechtshof Amsterdam Arrest van 10 juli 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:2385

 

Nr. 82    Gerechtshof ’s-Hertogenbosch Arrest van 17 juli 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:3125

 

Nr. 83    Rechtbank Rotterdam Vonnis in incident van 6 juni 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:4496

 

Nr. 84    Rechtbank Overijssel Beschikking van 15 juni 2018

ECLI:NL:RBOVE:2018:2037

 

Nr. 85    Rechtbank Rotterdam Vonnis in incident van 27 juni 2018 (kort geding)

ECLI:NL:RBROT:2018:5135

 

Nr. 86    Rechtbank Amsterdam Vonnis in kort geding van 3 juli 2018

ECLI:NL:RBAMS:2018:4665