POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Structuur

Het Nederlands Arbitrage Instituut is een onafhankelijke stichting. In het bestuur van het NAI zijn opgenomen personen met grote ervaring op het gebied van arbitrage, bindend advies en mediation uit het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap. Het NAI kent tevens een Raad van Advies.

Het NAI Secretariaat, gevestigd te Rotterdam, administreert de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations.

Bestuur en Directie

Het Bestuur en de directie van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” zijn per 1 mei 2018 als volgt samengesteld:

Bestuur

Prof. mr. G.J. Meijer (advocaat te Amsterdam/hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), voorzitter
Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen), vice-voorzitter
Mw. mr. B.J. Korthals Altes (advocaat te Amsterdam), secretaris
Drs. E.J. Reuver RA RV (directeur Garantiefonds Reisgelden en Calamiteitenfonds Reizen), penningmeester
Mr. E.W. Dorrestijn (General Counsel Commercial, KPN), portefeuillehouder ICT/werkprocessen

Directie

Mw. mr. F.D. von Hombracht-Brinkman, directeur

Comité

Door het NAI Bestuur zijn de volgende personen benoemd tot lid van het Comité als bedoeld in artikel 19 van het NAI Arbitragereglement (of Bindendadviesreglement):

Mw. mr. W. Tonkens-Gerkema, voorzitter
Mr. J.A.J. Peeters, plaatsvervangend voorzitter
Prof. mr. W.D.H. Asser
Mr. P.W. van Baal
Mr. D. De Meulemeester
Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin
Mr. F.W.H. van den Emster
Prof. mr. H.A. Groen
Mr. E.J. van Sandick
Mr. F.H.A.M. Thunnissen
Mr. M.B. Werkhoven
Mr. O.L.O. de Witt Wijnen

Raad van Advies

De Raad van Advies van de Stichting ”Nederlands Arbitrage Instituut” is per 1 mei 2018 als volgt samengesteld:

Prof. mr. H.J. Snijders (hoogleraar Universiteit Leiden), voorzitter

Mr. R. Schellaars (advocaat te Amsterdam), secretaris
Mw. mr. H.J. van der Baan (advocaat te Amsterdam)
Drs. W.J. van Breemen (global IT manager Bird & Bird te Amsterdam/Den Haag/Londen)
Mr. T.L. Claassens (advocaat te Rotterdam)
Prof. dr. F.J.M. De Ly (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)
Mr. J. Fleming (advocaat te Amsterdam)

Mr. H.J. de Groot (advocaat te Groningen)
Mr. J.K. van Hezewijk (advocaat te Amsterdam)

Mr. G.J.H. Houtzagers (landsadvocaat te Den Haag )

Mr. D. Knottenbelt (advocaat te Rotterdam)

Mw. mr. M. van Leeuwen (advocaat te Parijs, Frankrijk)
Mw. mr. J.M. Luycks (advocaat te Amsterdam)

Prof. mr. M. Pheijffer (hoogleraar Universiteit Leiden en Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit)

Mw. mr. drs. D.A.M.H.W. Strik (advocaat te Amsterdam)
Mr. T. van der Valk (advocaat te Rotterdam)
Mw. mr. N. Vloemans (advocaat te Rotterdam)

Mw. drs. M. Wolfs (algemeen secretaris ICC Nederland)
Prof. mr. B. van Zelst (advocaat te Amsterdam, bijzonder hoogleraar Universiteit Maastricht)

Secretariaat

Het NAI Secretariaat verzorgt onder leiding van de NAI Administrateur en Directeur de daadwerkelijke administratie van de arbitrages, bindendadviesprocedures en mediations aan de hand van de desbetreffende reglementen.

Mw. mr. F.D. von Hombracht-Brinkman, directeur/administrateur

Mw. mr. C. van Maanen, adjunct administrateur

Mw. Y.H. Mens, coördinator procedures

Mw. mr. M. Trouw, juridisch medewerker

Mw. L. Assendelft, administratief juridisch medewerker/office manager

Mw. E.L. Sucec-Groeneweg, financieel medewerker
Mw. M. Duin, financieel medewerker
Mw. S. Mujcic, student secretaresse
 

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.