POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI basisdepots vanaf 15 februari 2022

Het NAI vraagt aan eiser - en als een tegenvordering wordt ingediend ook aan verweerder - om, na de benoeming van arbiters, een depot onder het NAI te storten zodat daaruit door het NAI kan worden gezorgd voor de betaling van het honorarium en de kosten aan de arbiters. Over de hoogte van het te vragen depot overleggen arbiters met het NAI. De hoogte van het te vragen depot is afhankelijk van de geldelijke belangen van de vorderingen, het aantal arbiters en een inschatting van door het scheidsgerecht te verrichten werkzaamheden.

Om een indicatie te kunnen geven van het basisdepot heeft het NAI een interne berekening uitgevoerd naar het gemiddelde tijdsbeslag voor arbiters in NAI arbitrages. Dit tijdsbeslag en de uurtarieven geven samen een beeld van de gemiddelde honoraria (exclusief verschotten) in NAI arbitrages en daarmee ook een indicatie van het basisdepot. Het gaat bij onderstaande tabel dus slechts om richtbedragen.

 

Basisdepots NAI (in €)

Categorie Financieel belang  Basisdepot bodemzaken
Enkel Meerv.
1  0 - 50.000 8.750 22.000
2  50.001 - 100.000 11.500 25.000
3 100.001 - 200.000 13.500 28.000
4 200.001 - 500.000 14.500 33.750
5 500.001 - 1.000.000 20.000 50.000
6 1.000.001 - 2.000.000 23.000 58.500
7 2.000.001 - 5.000.000 30.000 75.000
8 5.000.001 - 10.000.000 43.000 98.500
9 10.000.001 - 30.000.000 48.000 120.000
10 30.000.001 - 50.000.000 62.000 153.000
11 50.000.001 - 100.000.000 67.000 168.000
12 100.000.001 - 250.000.000 70.500 173.000
13 meer dan 250.000.000  79.000 185.500

 

Opmerkingen:

  • De bedragen zijn slechts indicaties op basis van historische gegevens; het scheidsgerecht dient in alle gevallen in overleg met de administrateur te bezien of gezien het te verwachten verloop van de arbitrage het basisdepot aanpassing behoeft. 
  • Basisdepot arbitraal kort geding te bepalen na overleg met arbiter (in de regel niet minder dan € 10.000).
  • Bij de vaststelling van het basisdepot is uitgegaan van de aanwezigheid van een secretaris en verschuldigdheid van btw.


Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.