POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Kosten

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van de kosten te doen. De totale kosten van een arbitrage zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Kosten van de arbiter:
  • Honorarium: een variabel bedrag, gebaseerd op tijd, geldelijk belang van de vordering(en) en eventuele tegenvordering(en) en de complexiteit van de zaak, vastgelegd in een uurtarief. Dit uurtarief wordt door het Nederlands Arbitrage Instituut aan de hand van de door het bestuur vastgestelde tabel met de arbiter voor de bevestiging van zijn/haar benoeming afgesproken. Over dit uurtarief kan niet worden onderhandeld, ook niet door arbiters met partijen.
  • Kosten van de arbiter(s), waaronder de kosten van een zittingsruimte, van het deponeren van een arbitraal vonnis, reiskosten, alsmede de kosten van een secretaris, een deskundige en/of een tolk.
  • Andere kosten die volgens arbiter(s) nodig zijn, zoals kosten van het horen van getuigen.
  • Voor het honorarium en de kosten van de arbiters wordt een depot gevraagd.
 • Administratiekosten van het NAI: het bedrag voor administratiekosten wordt berekend op basis van het totale geldelijke belang van de vordering of tegenvordering. Raadpleeg de kostencalculator hieronder om het specifieke verschuldigde bedrag te berekenen.
 • Kosten van juridische bijstand: hiervan kan sprake zijn. NAI arbitrage kent echter geen verplichte procesvertegenwoordiging. Het scheidsegrecht kan de partij die in het ongelijk is gesteld veroordelen tot betaling van een redelijke vergoeding voor juridische bijstand van de partij die in het gelijk is gesteld.

 

Administratiekostencalculator

De inschatting heeft geen juridische gevolgen en moet niet worden beschouwd als een weergave van de administratiekosten die op grond van artikel 53 van het Reglement verschuldigd zullen zijn.

Totaal geldelijk belang:

EUR .00

Administratiekosten:

EUR  *
*Let op, dit bedrag is exclusief BTW

 

Documenten

Uurtarieven van de arbiters

Van 1 april 2019 tot 15 februari 2022

Vanaf 15 februari 2022

NAI basisdepots

Van 1 april 2019 tot 15 februari 2022

Vanaf 15 februari 2022

NAI administratiekosten

Van 1 mei 2019 tot 15 februari 2022

Vanaf 15 februari 2022

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.