POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Secretaris

Bindend adviseurs kunnen het Nederlands Arbitrage Instituut verzoeken een secretaris te benoemen, die werkzaamheden voor de bindend adviseurs verricht.  Welke werkzaamheden dat zijn hangt af van de taakverdeling tussen bindend adviseurs en de secretaris.  De taakverdeling wordt door de bindend adviseurs bepaald.  De secretaris werkt onder de verantwoordelijkheid van de bindend adviseurs.  Zij dienen, net zoals de bindend adviseurs, volledig onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Internationaal

De bindendadvies- procedure is een met name in Nederland gebruikte methode voor geschillenbeslechting.

Ga direct naar...

Kosten?
Bedingen

Het nieuwe
NAI bindendadviesreglement

Ga naar de tekst >