POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Mediators

De mediator is de centrale figuur in de mediation. Hij dient het vertrouwen van alle partijen te hebben. In principe wordt bij NAI-mediaton één mediator genoemd. Wanneer alle partijen een voorkeur uitspreken voor de benoeming van twee of meer mediators zullen twee of meer mediators worden benoemd.

Lijstprocedure

Het NAI Mediationreglement stelt als hoofdregel voorop, dat de mediator door de partijen wordt benoemd. Partijen kunnen echter de benoeming aan het NAI overlaten. In dat geval wordt de lijstprocedure gevolgd. Dit houdt in dat het NAI een lijst met mediators toestuurt aan de partijen met het verzoek het NAI mee te delen welke personen niet voor een benoeming tot mediator in aanmerking komen.

In beginsel zal het NAI een mediator benoemen uit de mediators die voor alle partijen acceptabel zijn, maar wanneer dat niet mogelijk is, heeft het NAI de bevoegdheid een mediator te benoemen die niet voorkomt op een aan de partijen toegestuurde lijst.

Het NAI selecteert aan de hand van de mediationaanvraag mediators voor een bepaalde zaak. Voorts wordt – zo mogelijk – rekening gehouden met de wensen van alle partijen. 

Het Nederlands Arbitrage Instituut beschikt over een lijst met namen van personen die op vele terreinen over specifieke deskundigheid en ruime ervaring beschikken. Het NAI gebruikt deze lijst om Mediators te selecteren voor mediations en om, wanneer partijen daarom vragen, een gewogen voorstel te doen. 

Gedragsregels en Klachtenregeling

Bij mediation worden de Gedragsregels voor de NAI mediator in acht genomen. Eventuele klachten worden volgens de Klachtenregeling 2017 voor NAI mediations in behandeling genomen.

 

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Mediationaanvraag

Direct mediation aanvragen