NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - mei 2014  
NAI LUSTRUMCONGRES 9 OKTOBER 2014
In 2014 bestaat het NAI 65 jaar. Dat zal op 9 oktober 2014 groots worden gevierd in de Schiecentrale te Rotterdam! Klikt u hier voor meer informatie.

NIEUWS WETSVOORSTEL TOT MODERNISERING VAN HET ARBITRAGERECHT
Klikt u hier voor het laatste nieuws.

BEKNOPT JAARVERSLAG NAI 2013
In dit jaarverslag wordt het jaar 2013 kort belicht. Onder andere wordt aangegeven welke overeenkomsten een rol bij de arbitrage speelden, het aantal internationale arbitrages ten opzichte van het aantal nationale arbitrages en het aantal arbitraal kort gedingen.

BLOG NIEUW NAI ARBITRAGEREGLEMENT
Het eerste blogonderwerp voor het nieuwe arbitragereglement betreft de voorzitter van het scheidsgerecht. Klikt u hier voor meer informatie.

NAI JONG ORANJE BIJEENKOMST 27 JUNI 2014
Op vrijdag 27 juni 2014 organiseert NAI-Jong Oranje in samenwerking met Clifford Chance de bijeenkomst: "Unilateral Option Clauses: issues of validity and enforceability are we heading in the right direction?" Meer informatie treft u hier aan.

CURSUS INTERNATIONAAL ARBITRAGERECHT (EEN SAMENWERKING TUSSEN NAI EN ICC)
De cursus zal plaats vinden op donderdag 23 oktober 2014. Voor nadere informatie: klik hier.

OO&R-SYMPOSIUM "VERZEKERING & ADR" 19 JUNI 2014
Op 19 juni 2014 organiseert het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Nadere informatie treft u hier aan.

UIT DE PRAKTIJK
In deze nieuwsbrief wordt de conflict check van arbiters besproken. Klikt u hier om naar het onderwerp te gaan.

RECHTSPRAAK
Hier treft u relevante jurisprudentie aan.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief