NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - UIT DE PRAKTIJK: DE PLAATS VAN ARBITRAGE  
Het NAI ontvangt regelmatig arbitrageaanvragen met meegezonden arbitrageclausules waarin geen plaats van arbitrage is opgenomen. Indien geen plaats van arbitrage is overeengekomen door partijen, zal het NAI aan partijen vragen waar hun voorkeur naar uitgaat. Vaak wordt geantwoord dat dit een locatie dient te zijn die voor ‘alle partijen goed bereikbaar is’. Bij de term ‘plaats van arbitrage’ wordt dan gedacht aan de locatie van de zitting. De plaats van arbitrage is echter een juridisch begrip. Hiermee wordt niet de plaats waar de zitting wordt gehouden bedoeld.

De juridische plaats van arbitrage is met name in internationale geschillen van belang. Indien partijen de plaats van arbitrage zijn overeengekomen wordt daarmee de voorkeur voor het procesrecht van een bepaald land uitgesproken. Indien partijen bijvoorbeeld Amsterdam als plaats van arbitrage hebben opgenomen, zal Nederlands procesrecht, dus het Nederlandse arbitragerecht, op de arbitrage van toepassing zijn.

Bij nationale arbitrages is de plaatsbepaling van minder gewicht. Indien een Nederlandse plaats wordt gekozen, zal worden bekeken binnen welk arrondissement die plaats is gelegen zodat het vonnis – indien nodig - uiteindelijk bij de juiste rechtbank wordt gedeponeerd.

Als partijen niets overeen zijn gekomen of geen voorkeur hebben geuit ten aanzien van de plaats van arbitrage, zal het scheidsgerecht onder het NAI arbitragereglement de plaats van arbitrage bepalen.

Het voorgaande wil niet zeggen dat partijen niet een voorkeur voor de plaats waar de zitting wordt gehouden kunnen aangeven.

Het voorgaande geldt onder de Nederlandse wet.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief