POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Rechtspraak

Een slordigheid in de kop van een vonnis leidt tot een poging tot vernietiging

Arbitraal tussen- of eindvonnis? Aanduiding ‘gedeeltelijk eindvonnis’ in de kop van document is niet doorslaggevend. Arbitrale vonnissen zijn voldoende met redenen omkleed, ondanks dat procedure bij rechtbank mogelijk tot een ander resultaat had geleid.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:7477

 

Aansprakelijkheid van arbiters: zorg dat u verzekerd bent, via een arbitrage-instituut of anderszins!

persoonlijke aansprakelijkheid arbiters, beroep op exoneratieclausule
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:5154