POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief 2018-2

NAI

Waarde NAI-ers,

Fredy von Hombracht heeft aan het bestuur te kennen gegeven per 1 april 2019 terug te willen treden uit haar positie van directeur/administrateur van het NAI. Het bestuur is Fredy buitengewoon dankbaar voor de grote rol die zij de afgelopen decennia heeft gespeeld (en de komende maanden nog zal spelen) bij de ontwikkeling van het NAI. Te gelegener tijd zullen wij op passende wijze afscheid van Fredy nemen.

Met het oog op het aantrekken van een nieuwe directeur/administrateur heeft het bestuur op verzoek van de Raad van Advies besloten eerder terug te treden. Per 1 mei a.s. zal het bestuur van het NAI als volgt zijn samengesteld:

     Gerard Meijer (voorzitter)
     Carla Klaassen (vice-voorzitter)
     Bregje Korthals Altes-van Dijk (secretaris)
     Erik Jan Reuver (penningmeester)
     Eric Dorrestijn (portefeuillehouder ICT/operations)

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes met het verder vormgeven van het NAI als hét orgaan voor particuliere geschillenbeslechting in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Willem van Baren
Voorzitter

Wetenschappelijke prijs CEPANI

Eén van de doelstellingen van CEPANI, het Belgische zusterinstituut van het NAI, is de actieve promotie van de kennis en het gebruik van arbitrage, door onder meer de studie van arbitrage op nationaal en internationaal niveau aan te moedigen.

De Academische prijs van CEPANI, die € 5.000,00 bedraagt, wordt om de drie jaar toegekend. De competitie is open voor iedereen die jonger is dan 40 op de 1ste september van het jaar waarin de prijs wordt toegekend, i.e. 1 september 2018.

Het bijbehorende reglement is hier te vinden.

Inhoudsopgave TvA

De inhoudsopgave TvA 2018 – aflevering 1 treft u hier aan.

 

In deze uitgave 

NAI
Wetenschappelijke prijs CEPANI
Inhoudsopgave TvA

Nieuwsbrief opties 

Aanmelden
Afmelden