POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief 2018-3

Bericht van de voorzitter van de Raad van Advies

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, is op 1 mei jl. een geheel nieuw bestuur aangetreden. Voor het afgetreden bestuur was toen de maximale statutaire bestuurstermijn van 2x4 jaar bijna verstreken. Het enigszins vervroegde aftreden hangt samen met het eveneens in de vorige nieuwsbrief aangekondigde pensioen van de huidige directeur mr. Fredy von Hombracht-Brinkman per 1 april 2019. Het leek verstandig om het wervings- en selectieproces voor haar opvolger aan een nieuw bestuur over te laten; tenslotte zal de nieuwe directeur ook onder leiding van het nieuwe bestuur dienen te functioneren.

Het NAI en alle bij het NAI betrokkenen zijn dank verschuldigd aan de (inmiddels oud-)bestuursleden mr. Willem van Baren (voorzitter), mr. Bommel van der Bend (secretaris/penningmeester), prof. Filip de Ly en mr. Suzanne Drion voor de goede werken die zij in de afgelopen bijna acht jaren voor het NAI hebben verricht. Hierbij valt met name te denken aan de ingrijpende wijziging van het NAI Arbitragereglement per 1 januari 2015. Ook de verhuizing van het NAI naar de Delftse poort medio 2017 verdient vermelding, een prachtige, praktische en dynamische kantooromgeving waarin het NAI prima kan functioneren. Overigens alle lof voor de directeur en het secretariaat  voor de aanpak van deze majeure operatie. lees meer >

 

Beknopt Jaarverslag 2017

Wilt u meer weten over het NAI? Het beknopt NAI Jaarverslag 2017 is nu beschikbaar. 

In deze uitgave 

Bericht van de voorzitter van de RvA
Beknopt jaarverslag

Nieuwsbrief opties 

Aanmelden
Afmelden