POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief 2018-4

NAI en NAI Jong Oranje Eindejaarsbijeenkomst 2018 inclusief diner

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 13 december 2018 deel te nemen aan de NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst met aansluitend een walking dinner. In navolging van het succes van voorgaande jaren wordt deze winter opnieuw een eindejaarsbijeenkomst georganiseerd voor iedereen – jong en ouder – die arbitrage hoog in het vaandel heeft staan. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep NAI Jong Oranje samen met het NAI en heeft een informeel karakter.

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat de ontvangst en inhoudelijke bijeenkomst dit jaar zal plaatsvinden bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te Den Haag (Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC). Wij danken Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.  reeds hartelijk voor de gastvrijheid. Het walking dinner zal plaatsvinden bij Madame Moustache (Theresiastraat 37, 2593 AA Den Haag). Het restaurant bevindt zich op loopafstand van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Wij zijn bijzonder vereerd dat Jan Eijsbouts, hoogleraar Corporate Social Responsibility aan de Maastricht University en Martijn Scheltema, partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. en hoogleraar Civil Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tijdens deze bijeenkomst zullen spreken over het onderwerp:

‘Arbitrage, een uitkomst voor internationale business en mensenrechten geschillen’

Het programma:

- 16:00 uur ontvangst bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
- 16:45 uur welkomstwoord
- 17:00 -18.30 uur   inhoudelijke bijeenkomst: Arbitrage, een uitkomst voor internationale business en mensenrechten geschillen (Jan Eijsbouts en Martijn Scheltema)
- 18:45 uur walking dinner
- 22:00 uur einde

Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. De kosten voor deelname bedragen € 125,= p.p. (exclusief btw). Na aanmelding ontvangt u bericht of u bent geplaatst en zal een factuur worden toegezonden. Kosteloos annuleren kan tot 6 december 2018. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

U kunt zich hier aanmelden.

Graag tot 13 december!

Hartelijke groet,
namens het NAI
Fredy von Hombracht-Brinkman

en namens de werkgroep NAI Jong Oranje
Fleur Potter, Pauline Ribbers, Jonathan Ruff, Mirjam Trouw en Bas van Zelst

 

NAI Basiscursus

Op vrijdag 23 november 2018 zal de eendaagse NAI Basiscursus plaatsvinden.

Tijdens deze cursus worden de basisbeginselen van arbitrage besproken, alsmede, verdiepend, het NAI Arbitragereglement. Iedereen die in zijn of haar praktijk met (NAI) arbitrage te maken krijgt als jurist, technicus, financieel expert, arbiter, secretaris, deskundige of anderszins, is van harte welkom.

Het programma van de bijeenkomst treft u hier aan. De kosten van de cursus bedragen € 495,= ex btw.

Voor het volgen van de cursus kunt u 6 opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten verdienen.

Locatie
'Delftse Poort', Weena 505 te Rotterdam.   

Opgeven voor de cursus kan via dit formulier.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Na uw aanmelding ontvangt u van het NAI een schriftelijke bevestiging of u bent geplaatst en zal het cursusmateriaal u worden toegezonden.

We hopen u tijdens deze bijeenkomst te mogen verwelkomen.

 

Vacature NAI Directeur

Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is een, al in 1949 opgerichte, stichting die zich volledig onafhankelijk en onpartijdig toelegt op arbitrage, bindend advies en mediation, zowel nationaal als internationaal. Het NAI is het grootste en toonaangevende algemene arbitrage-instituut in Nederland, een solide én vernieuwende organisatie met verreweg de meeste ervaring met en kennis van verschillende vormen van Alternative Dispute Resolution in Nederland. De organisatie is gericht op kwaliteit en efficiency. Kerntaak is het faciliteren van geschiloplossing op maat. Het NAI is gevestigd in het hart van Rotterdam, de bruisende handelsstad van Nederland met een van de grootste havens ter wereld en schitterende moderne architectuur.

Wij zijn op zoek naar een opvolger van de huidige NAI Directeur, die het NAI samen met het bestuur van het NAI kan leiden.

Het profiel
U bent een gedreven, ervaren professional, u heeft een aantoonbare, stevige kennis van, en ervaring met, Nederlandse en bij voorkeur ook internationale arbitrage, u heeft ervaring met bedrijfsvoering en u kunt waar nodig snelle en gefundeerde beslissingen nemen. U heeft voldoende kennis van personeelszaken. U bent een teamspeler én kunt uw team leiden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. U bent accuraat en integer.

Daarnaast beschikt u in elk geval over:

  • een afgeronde opleiding Nederlands recht;
  • aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
  • relevante kennis van, en vaardigheden met, financiële aangelegenheden;
  • gevoel voor marketing;
  • gevoel voor IT zodat u in staat bent om het NAI op dit terrein verder te brengen; en
  • een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels in woord en geschrift.

Het aanbod
Een zelfstandige en uitdagende rol voor een jurist, die hard werken binnen een dynamische omgeving niet schroomt. Goede arbeidsvoorwaarden.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande in aanmerking zoudt willen komen voor deze functie, stuur dan voor 1 december 2018 een brief met motivatie en CV aan prof. mr. Gerard J. Meijer (gerard.meijer@nautadutilh.com) en/of aan prof. mr. Carla Klaassen (c.klaassen@jur.ru.nl) (voorzitter respectievelijk vice voorzitter van het bestuur van het NAI). Indien u meer informatie zoudt willen ontvangen, kunt u contact opnemen met het NAI Secretariaat (010 - 281 69 69), dat u met prof. Meijer of prof. Klaassen in contact zal brengen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Symposium 'Aansprakelijkheid van de bindend adviseur en de arbiter'

9 november 2018, Millennium Tower (kantoor DVDW Advocaten), Rotterdam

Studiekring 'Normatieve uitleg'

12.45 - 17.00 uur

De bindend adviseur en arbiter aansprakelijk gesteld - maar op welke gronden en met welke maatstaven?

De stand van zaken na de arresten Greenworld (2009) en QNOW (2016)

12.45    Ontvangst
13.15 Opening Symposium door de voorzitter, Prof.mr. J.M van Dunné
Bindend advies
13.20 mr. B.C. Punt (oud-vice-pres. Rb. Den Haag), “De aansprakelijkheid van de bindend adviseur, na het PWC–arrest (2012)”
13.50 mr. Pauline E. Ernste (NautaDutilh), “De aansprakelijkheid van de bindend adviseur, de betekenis van de Greenworld-maatstaven bij zuiver en onzuiver bindend advies”
14.10 Discussie
Arbitrage
14.30 prof. mr. J.M. van Dunné (em. EUR), “De aansprakelijkheid van de arbiter, de maatstaven van Greenworld (2009) en QNOW (2016) onderzocht”
15.00 Discussie
15.15 -   Pauze   -
15.35 mr. W.F. Hendriksen (Van Doorne), “De aansprakelijkheid van de arbiter vergeleken met dienstverleners als: advocaten, notarissen en accountants. De aansprakelijkheid van het arbitrageinstituut, en verzekeringsaspecten”
16.00 prof. mr. B. van Zelst (van Doorne; Univ. Maastricht), “De aansprakelijkheid van de arbiter in internationale arbitrages: andere regels, andere normen?”
16.20 Discussie & Algemene discussie over thema van de dag
17.00 Afsluiting Symposium door de voorzitter
  -   Borrel     -

Personalia

mr. B.C. (Bart) Punt is oud-coördinerende vice-president Rb. Den Haag, en is arbiter en bindend adviseur; binnenkort verschijnt van zijn hand een boek over Bindend advies.

mr. Pauline E. Ernste is advocaat bij NautaDutilh, Amsterdam; zij is in 2012 gepromoveerd op het proefschrift “Bindend advies”, bij de Radboud Universiteit, Nijmegen.

Prof. mr. J.M. (Jan) van Dunné is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht, Handelsrecht en Burgerlijk procesrecht, EUR; binnenkort verschijnt van hem een Cahier Ars Aequi over de Aansprakelijkheid van de arbiter.

mr. W.F. (Walter) Hendriksen is advocaat bij Van Doorne, Amsterdam en oud-algemeen deken NOvA.

mr. B. (Bas) van Zelst is advocaat bij Van Doorne, Amsterdam en bijz. hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration aan de Universiteit van Maastricht.

Toelichting

Bij de aansprakelijkheid van de bindend adviseur neemt het PWC–arrest uit 2012 [ECLT:NL:HR:2012:BW0727; NJ 2015/155, m.nt. Vranken] een belangrijke plaats in, een arrest waarover de discusie nog niet is verstomd. Deze problematiek zal gelegd worden naast die van de aansprakelijk gestelde arbiter.

Met het arrest Greenworld (2009) [ECLI:NL:HR: 2009:BJ7834; NJ 2011/131] heeft de Hoge Raad voor de persoonlijke aansprakelijkheid van arbiters maatstaven aangereikt die ontleend zijn aan de aansprakelijkheid van rechters, en ook bekend zijn van de werkgevers- en medische aansprakelijkheid: opzet of bewuste roekeloosheid en grove miskenning van behoorlijke taakvervulling.

De uitspraak, bevestigd in het arrest QNOW (2016) [ECLI:NL:HR: 2016:2215; NJ 2017/141, m.nt. Vranken] heeft veel discussie losgemaakt: geldt dit ook voor ‘bedrijfsfouten’ (m.b.t. management)? Kan het arbitrage-instituut ook aansprakelijk gesteld worden? En wordt hiermee nieuw licht op de aansprakelijkheid van de bindend adviseur geworpen? Hoe is het op dit punt gesteld met andere (juridische) dienstverleners?

De arbiter verkeert in een dubbele positie: hij (zij) is aangesteld bij overeenkomst van opdracht door partijen – en dus te vergelijken met de bindend adviseur – en is anderzijds een geschillenbeslechter die een vorm van ‘particuliere rechtspraak’ uitvoert – en dus op hetzelfde spoor als de burgerlijke rechter bezig is. Beide aspecten leggen gewicht in de schaal bij de beoordeling van de vraag naar de persoonlijke aansprakelijkheid van de arbiter.

In omringende landen ziet men soms de private, contractuele kant van het arbiter zijn als uitgangspunt genomen (Frankrijk), maar ook wel de publieke, rechtersfunctie centraal staan (U.K., V.S.). Dat heeft invloed op de normen die men hanteert voor de aansprakelijkheid, met enerzijds de mogelijkheid van exoneratie, en anderzijds het openbare orde-aspect. In dit verband zijn ook arbitragereglementen en verdragsnormen als die van het EVRM van betekenis, uit particuliere en publieke bronnen afkomstig.

Daar komt nog bij - naar het gevleugelde woord van Lord Denning - “No liability without insurance”:  kan een arbiter zich wel tegen dergelijke aansprakelijkheden verzekeren (en mutatis, mutandis: de bindend adviseur)? En hoe zit het met de positie van het instituut dat de arbiter/bindend adviseur benoemd heeft en controle op de procedure uitoefent?

Al met al zal duidelijk zijn dat dit een materie is die zich er goed voor leent om in een symposium aan de orde gesteld te worden.

Locatie

Voor dit symposium van de Studiekring wordt gastvrijheid verleend door DVDW Advocaten te Rotterdam, gevestigd in de Millenium Tower, Weena 690 (t.o. Rotterdam C.S.), 28e verdieping. Parkeren is mogelijk (betaald) in de parkeerplaats vrijwel naast het gebouw gelegen (ingang o.m. tegenover het station).

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Verdere informatie

Zie voor verdere informatie (papers, stellingen en achtergrondmateriaal) de website van de Studiekring: http://www.studiekringnormatieveuitleg.nl/

Op de website is ook materiaal te vinden over de eerdere onderwerpen van symposia in de afgelopen jaren: Uitleg van overeenkomsten (2015), Relativiteitsleer bij onrechtmatige daad (2016) en Omkering van bewijslast (2017).

Eventuele opleidingspunten dienen door advocaten zelf bij de Orde aangevraagd te worden. De Studiekring voorziet desgevraagd in een verklaring van aanwezigheid, waarvoor ter plaatse getekend kan worden.

Aanmelding

Voor aanmelding en eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ivar Wendt, Secretaris van de Studiekring.

 

Inhoudsopgaven TvA

De inhoudsopgave van TvA 2018 – aflevering 2 treft u hier aan en de inhoudsopgave van TvA 2018 – aflevering 3, treft u hier aan.