POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Nieuwsoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten:1 april 2020

In het kader van COVID-19 volgt het NAI Secretariaat de richtlijnen van het WHO, het RIVM en de Rijksoverheid. Het NAI Secretariaat is en blijft operationeel en werkt in ieder geval tot en met 28 april a.s. ‘remote’ om zo de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. 

De gezondheid van u en onze medewerkers staat voorop. Binnen de opgelegde restricties, waarmee wij solidair zijn, zetten wij ons maximaal in om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen blijven leveren. Wij laten u hierbij weten dat wij tot nader order de sterke voorkeur geven aan uitsluitend elektronische en telefonische communicatie. 

Zittingen en bijeenkomsten die in deze periode plaats zouden vinden - al dan niet ten kantore van het NAI of op een andere locatie - zijn verplaatst of vinden virtueel plaats. Indien het noodzakelijk is om vonnissen per post aan het NAI Secretariaat te sturen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit tijdig en op voorhand (voor verzending) te laten weten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en vertrouwen.

Inzake nieuwe of lopende zaken

  • Partijen dienen zoals gebruikelijk alle aanvragen in te dienen via ons onlinesysteem of per e-mail

  • Ingeval van een arbitraal kortgedingaanvraag op grond van artikel 35(2) jo. artikel 36 NAI Arbitragereglement verzoeken wij u ons vooraf op de hoogte te stellen via secretariaat@nai-nl.org.

  • Partijen en arbiters dienen alle overige vragen, documenten en correspondentie uitsluitend per e-mail aan het NAI te sturen.

  • Het NAI zal per e-mail met partijen en arbiters corresponderen.

Inzake vonnissen

  • Arbiters worden verzocht hun vonnis per e-mail te doen toekomen en dienen via hetzelfde e-mailadres te vermelden indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is.

  • Het NAI zal in alle gevallen vonnissen elektronisch aan partijen toezenden, waarbij de originele vonnissen en/of gewaarmerkte afschriften in overleg op een later moment zullen worden nagezonden.

We zullen regelmatig updates geven via onze website. Wij hopen dat het u goed gaat en danken u voor uw begrip en steun in deze uitdagende tijden.


18 maart 2020

In het kader van COVID-19 volgt het NAI Secretariaat de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het NAI Secretariaat is en blijft operationeel en werkt in ieder geval tot en met 6 april a.s. ‘remote’ om zo de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.

De gezondheid van u en onze medewerkers staat voorop. Binnen de opgelegde restricties waarmee wij solidair zijn zetten wij ons maximaal in om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen blijven leveren. Wij laten u hierbij weten dat wij tot nader order de sterke voorkeur geven aan uitsluitend elektronische en telefonische communicatie. Zittingen en bijeenkomsten die in deze periode plaats zouden vinden ten kantore van het NAI zijn verplaatst of uitgesteld. Indien het noodzakelijk is om vonnissen per post in hard copy aan het NAI Secretariaat te sturen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit tijdig en op voorhand (voor verzending) te laten weten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en vertrouwen.


13 maart 2020

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief gepubliceerd.


2 maart 2020

The NAI is hiring two Legal Counsel to each manage one of three case management units at the NAI Secretariat.


30 december 2019

Er is een nieuw onderzoek gepubliceerd over het NAI arbitraal kort geding. In dit onderzoek vindt u onder andere recente informatie over aantallen en soort zaken.


12 december 2019

SAVE THE DATE! Netherlands Arbitration Institute (NAI) and Young NAI End-of-Year meeting 2019. Thursday 12 December at the Van Doorne offices in Amsterdam!


14 november 2019

Op 14 november a.s. organiseert het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in samenwerking met Royal Philips een bijeenkomst over geschillenbeslechting: Rechtbank of arbitrage?


5 september 2019

Camilla Perera - De Wit is aangetreden als Secretaris Generaal / Directeur bij het NAI. 


17 september 2019

Op 17 september a.s. organiseert het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in samenwerking met KPN een bijeenkomst over geschillenbeslechting: Rechtbank of arbitrage?


12 september 2019

Op 12 september a.s. organiseert het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in samenwerking met GasTerra een bijeenkomst over geschillenbeslechting: Rechtbank of arbitrage?


29 augustus 2019

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert NAI Jong Oranje de bijeenkomst NCC en Arbitrage.


28 juni 2019

28 juni 2019 wordt het 70-jarig lustrum van het NAI gevierd. Kijk hier voor meer informatie.


16 mei 2019

Tijdens een NAI spitsuurbijeenkomst op 16 mei worden de Prague Rules vanuit zowel een wetenschappelijk als praktisch perspectief belicht.


1 april 2019

De website van het Court of Arbitration for Art (CAfA) is vandaag gelanceerd. Bezoek www.CAfA.world voor meer informatie.


21 maart 2019

Op 21 maart 2019 zal in Brussel het gezamenlijke colloquium “Do Arbitral Awards reveal the truth?” van het NAI en CEPANI plaatsvinden.


21 januari 2019

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief met daarin o.a. de nieuwjaarswens, informatie over CAfA en de aankondiging voor het NAI-CEPANI Colloquium.


13 december 2018

Op 13 december vond de jaarlijkse NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst plaats. Jan Eijsbouts en Martijn Scheltema bespraken het onderwerp ‘Arbitrage, een uitkomst voor internationale business en mensenrechten geschillen’. De bijeenkomst vond plaats bij het kantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevolgd door een walking dinner bij ‘Madame Moustache’. Beide locaties zijn gelegen in Den Haag. 


23 november 2018

Op vrijdag 23 november 2018 vond weer een NAI Basiscursus plaats. Het programma kunt u hier raadplegen.


23 oktober 2018

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief met daarin uitnodigingen voor de eindejaarsbijeenkomst en de Basiscursus en de vacature voor NAI directeur.


9 augustus 2018

As from this fall, the NAI will administrate Court of Arbitration for Art (CAfA) arbitrations and mediations. If you would like to become a CAfA arbitrator or mediator, you can find more information here.


5 juli 2018

Op 5 juli 2018 hield NAI Jong Oranje een bijeenkomst bij de Rechtenfaculteit te Leiden. Lucy Keane besprak “The Art of Cross-Examination” in een interactieve setting. 


6 juni 2018

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief met daarin een bericht van de voorzitter van de Raad van Advies en een beknopt jaarverslag 2017.


24 mei 2018

Op 24 mei 2018 werd een NAI Jong Oranje bijeenkomst gehouden met als onderwerp “Mind the Gap” Arbitrage versus procederen bij de overheidsrechter. Meer informatie over de bijeenkomst treft u hier aan.

 


26 april 2018

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief met daarin onder andere informatie over het NAI en over een door CEPANI georganiseerde wetenschappelijke prijs.


14 December 2017

Op 14 december werd de NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst gehouden. Het onderwerp was 'Med-Arb: over het niemandsland tussen mediation en arbitrage' met als sprekers Peter Ingelse en Bas van Zelst.


24 augustus 2017

Per 24 augustus is het secretariaat van het Nederlands Arbitrage Instituut op een andere locatie in Rotterdam gevestigd. We zoeken het hogerop en zitten nu pal naast station Rotterdam CS in de ‘Delftse Poort’ op de 34ste verdieping. Het nieuwe bezoekadres is: Weena 505, 3013 AL ROTTERDAM. Telefoonnummer, postbus en e-mailadres blijven ongewijzigd.


8 augustus 2017

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief met daarin onder andere informatie over de verhuizing van het NAI, over een door het NAI en CEPANI te organiseren colloquium op 5 oktober 2017 en de eindejaarsbijeenkomst op 14 december 2017


9 mei 2017

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief verschenen met daarin onder andere informatie over arbitrage in het Russisch en over een door het NAI en CEPANI te organiseren colloquium op 5 oktober 2017.


26 januari 2016

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief verschenen met daarin onder andere informatie over het vernieuwde Mediationreglement 1 januari 2017 en de verlaging van de administratiekosten, ‘The Pledge’ en enige aanvullende informatie over de beslissingsmaatstaf.


1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is het vernieuwde NAI Mediationreglement  in werking getreden.


8 december 2016

Op 8 december vond de Eindejaarbijeenkomst van het NAI en NAI Jong Oranje plaats bij de Hoge Raad in Den Haag. Aansluitend werd gedineerd. 


5 oktober 2016

De 4e Dutch Arbitration Day vond plaats in De Hermitage in Amsterdam op woensdag 5 oktober 2016. 


31 augustus 2016

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief verschenen met daarin onder andere een beknopt jaarverslag, bericht over het NAI als onafhankelijke Geschilleninstantie voor Zorgcontractering, aankondiging voor twee NAI basiscursussen, een save the date voor NAI Jong Oranje en enige informatie over de beslissingsmaatstaf.


14 januari 2016

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief verschenen met daarin onder andere een korte terugblik en nieuwjaarswens, een kort verslag van de NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst, aankondiging voor de NAI basiscursus en voor het colloquium CEPANI-NAI “Opening the black box of conflicts of interest”, het griffierecht voor 2016, enige informatie over de verklaring van arbiters en een kleine selectie uit jurisprudentie.


10 december 2015

Op 10 december 2015 vond de NAI en NAI Jong Oranje Eindejaarsbijeenkomst plaats.


12 oktober 2015

Op maandag 12 oktober werd de eerste eendaagse Basiscursus onder het nieuwe NAI Arbitragereglement gegeven. Tijdens deze cursus worden de basisbeginselen van arbitrage besproken. Iedereen die in zijn of haar praktijk met arbitrage te maken heeft of krijgt, jurist, technisch, financieel expert of anderszins, is welkom.


8 oktober 2015

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief verschenen waarin onder andere aandacht wordt besteed aan het nieuwe NAI reglementen, The Hague Hearing Centre, honoraria van arbiters in procedures waarop het NAI arbitragereglement van toepassing is en de volgende bijeenkomst van het NAI en NAI Jong Oranje.


3 juli 2015

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief verschenen waarin onder andere aandacht wordt besteed aan het NAI Jaarverslag, het arbitraal beding en de lijstprocedure, de Global Arbitration Review Award, arbitrage voor kleinere belangen en de volgende bijeenkomsten van het NAI en NAI Jong Oranje.


19 februari 2015

Er is een nieuwe NAI Nieuwsbrief verschenen waarin onder andere aandacht wordt besteed aan (de Engelse vertaling van) het NAI Arbitragereglement, het Bindendadviesreglement, het begin en het einde van een arbitrage en de volgende bijeenkomst van NAI Jong Oranje.


13 januari 2015

Op 13 januari 2015 gaven prof. mr. G.J. Meijer en prof. mr. A.I.M. van Mierlo een Spitsuurcursus. Tijdens deze cursus werd uitleg gegeven over het nieuwe NAI Arbitragereglement tegen de achtergrond van de herziene Arbitragewet. meer informatie >


1 januari 2015

Het nieuwe Bindendadviesreglement is in werking getreden.


1 januari 2015

Per 1 januari 2015 bedraagt het griffierecht voor het deponeren van een arbitraal vonnis € 122,-.


1 januari 2015

Op 1 januari 2015 zijn zowel de nieuwe Nederlandse Arbitragewet als het nieuwe NAI Arbitragereglement in werking getreden.


Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het nieuwe
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.